ƏVƏZEDİCİ KOMANDA

QAPIÇILAR

MÜDAFİƏÇİLƏR

YARIMMÜDAFİƏÇİLƏR

HÜCUMÇULAR

MƏŞQÇİLƏR HEYƏTİ

TEXNİKİ HEYƏT