getri
CW3847-010
SƏFƏR OYUN ŞORTU 63.00 
EV OYUN ŞORTU
EV OYUN ŞORTU 63.00 
Qara getri
QARA GETRİ 13.00 
AĞ GETRİ 13.00